zaterdag, 15 juni 2024
A+ R A-

wettelijk verplichte privacyverklaring (AVG)

niets nieuws: Regenboog Klankschalen gaat integer met jouw persoonsgegevens om

 

Geen cookies, geen profilering
Als je je op deze website informeert, verzamelen wij geen gegevens over jou of je surfgedrag.

Toestemming verwerking van persoonsgegevens
Pas als je je zelf aanmeldt voor een activiteit of de nieuwsbrief, of als je het contactformulier invult, dan pas ontvangen wij de door jou zelf opgegeven informatie en ermee samenhangende technische data. Door de actieve informatieverstrekking gaan wij ervan uit dat je toestemming verleent tot de verwerking van de persoonsgegevens. Het staat je altijd vrij om de toestemming te onthouden of in te trekken.

Gebruik van persoonsgegevens
Deze door jou opgegeven informatie gebruiken wij om je de door jou gevraagde dienst te kunnen verlenen. En om je in de toekomst evt op activiteiten te wijzen die bij je getoonde belangstelling aansluiten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Als je je voor een activiteit aanmeldt die samen met een collega aangeboden wordt, geven wij je gegevens evt ook aan de collega door. Om er alleen voor deze activiteit zonodig gebruik van te maken. Op deze uitzondering na en evt wettelijke verplichting delen wij jouw gegevens niet met derden.

Beveiligen en bewaren
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens tegen onrechtmatig gebruik te beschermen.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren en je op de hoogte te houden van mijn aanbod. 

Recht op inzage, wijziging, verwijderen en vergeten worden
Je hebt het recht om de over jou bewaarde persoonsgegevens in te zien. Incorrecte of overbodig geworden informatie te laten wijzigen cq verwijderen.
Ook heb je het recht om 'vergeten te worden': alle gegevens met betrekking tot jouw persoon worden verwijderd.
Uiteraard staat het je vrij om je op een later moment opnieuw voor dienstvelening aan te melden.

Contact
Voor vragen en voor het uitoefenen van jouw rechten kan je op de volgende manieren contact opnemen:
Telefonisch: 06 452 432 12
Per e-mail: info@RegenboogKlankschalen.nl
Per post: Regenboog Klankschalen, Beuckelaar 15, 2681 NH Monster

Autoriteit Persoonsgegevens
Bij klachten over onze verwerking van je persoonsgegevens lossen wij dit graag samen met jou op. Wij hopen dan ook dat je in eerste instantie contact met ons zal opnemen, als er een reden toe zou zijn. Mocht ook dit niet baten, zo heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de
wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u over wijzigingen informeren door de herziene
privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is op 23 mei 2018 in werking getreden.Lifenet logo

Avalon community logo

bewustwestland

 

bewustnetwerk

 

Nieuw Westland

theyouthexprience logo 1

Avalon logo

Logo Free Spirits Community

Bel ons